Lớp học guitar đệm hát cấp tốc

Bạn muốn đệm hát với đàn guiar chỉ cần học trong thời gian ngắn nhất để có thể giao lưu và thể hiện cá tính âm nhạc. Lớp, hoc guitar ha noi, hiểu được nhu cầu của bạn và chúng tôi có phương pháp giảng dạy phù hợp ngay từ những buổi đầu tiên của khóa học guitar .

Tại lớp, hoc guitar tai nha ha noi, sẽ đem đến cho bạn giải pháp giúp bạn làm chủ cây đàn ngay từ những phút đầu tiên đến với khóa học.  • Các kỹ thuật cơ bản sẽ được đưa vào dần dần thông qua quá trình học đệm hát, giúp bạn tích lũy kĩ thuật, và kinh nghiệm xử lý bài sau mỗi buổi học.
Kết thúc khóa học guitar đệm hát cấp tốc, bạn sẽ:
  • Đệm được bài hát bằng các điệu cơ bản (Valse, Boston, Fox, Slow, SlowRock, Pop, Ballad, Bolero, Rumba)
  • Đệm được các bài hát với hợp âm và gam cơ bản (hợp âm trưởng, thứ, bảy)
  • Mỗi buổi học là 1 bài hát và nhiều ứng dụng cho các ca khúc tương tự.
  • Bạn đệm được bài nhạc bạn yêu thích sau khi kết thúc khóa học.
  • Bạn được hướng dẫn áp dụng internet vào việc hỗ trợ đệm hát, để bạn có thể đệm đàn được bất kì bản nhạc nào.

Để tham gia Lớp học guitar đệm hát cấp tốc tại Hà Nội. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký : O168.588.6595 Website: dayguitarhanoi.com